تأثیر مالیات بر شاخصهای عدالت اجتماعی

با نظر به نقش مالیات در تأمین عدالت اجتماعى می توان گفت: مالیات می‌تواند انضباط اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد را به همراه داشته باشد. امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل می‌کنند ، قیمت گذاری و نظارت بر اعمال آن دارند و بر توزیع کالا و خدمات و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه که از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مبحث مالیات است و از آنجا که عدالت داراى مفهومى عینى و قابل درک است، صرف درآمد مالیات در جامعه مصداق بارزی از عدالت اجتماعی است.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به حوزه هایی است که برای ارائه خدمات نیاز به منابع مالی دارند.

مالیات، سازمانهای اجرایی را قادر مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور و افزایش درآمدها و ثروت‌ها نظارت و کنترل داشته و از رکود، فساد و کسادى اقتصادى جامعه جلوگیرى کند و اگر مالیات‌ براساس درآمد تنظیم گردد، مانع از تمرکز ثروت در بین اشخاص خواهد بود. به این جهت فاصله هاى طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند و از طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود که در هر دو صورت گام مفید و مؤثری در رسیدن جامعه به عدالت اجتماعی و گسترش آن است.

از سوی دیگر رفاه اقتصادی و اجتماعی، توزیع درآمد و فقر سه شاخص برای اندازه گیری عدالت اجتماعی است. برای بالارفتن سطح رفاه و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه می توان زمینه های بالارفتن درآمد را ایجاد کرد و ازجمله زمینه های لازم برای افزایش سطح درآمد و بالارفتن رفاه در جامعه، رونق تولید است که با توسعه منابع انسانی و افزایش کارآفرینی افراد، چرخة تولید نیز فعال تر می شود.

اما آنچه که برای رسیدن به عدالت اجتماعی بیش از پیش نیاز است تغییر رفتار فردی به مقوله پیشرفت در جامعه است. در واقع با آموزش عدالت‌محور می‌توان به تغییر رفتار فردی رسید که به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه منتهی خواهد شد و افراد برای رسیدن به عدالت اجتماعی مطلوب نسبت به مشارکت در امور جامعه رغبت بیشتری خواهند داشت و با این دیدگاه نوین، مردم، پرداخت مالیات را سهم خود در بهبود خدمات و پیشرفت جامعه می دانند و این اعتقاد در افراد تسری می یابد که الگوی عدالت اجتماعی مبتنی بر پیشرفت و نگرش همه‌جانبه به عدالت با محوریت تفکر اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین منبع گسترش عدل، با بهره‌گیری از تجارب می باشد و برای رسیدن به این مهم داشتن زیربنای مالی بسیار ضروری است و مالیات مهمترین منبع تأمین مالی محسوب می شود.

در واقع درآمد حاصل از مالیات هم فرصت برابری را برای آحاد مردم فراهم می کند تا همگی بتوانند در سایه عدالت موجود در جامعه فرصت رشد و بروز استعدادهای نهفته خود را در زمینه های مختلف داشته باشند و هم افراد جامعه احساس می نمایندکه توزیع عادلانه ثروت در یک مکانیزم برنامه ریزی شده شکل می گیرد، بطوری که خدمات دولت و کارگزاران علی السویه به هم رسیده است .

بنابراین با آگاه ساختن مردم نسبت به شاخصهای عدالت اجتماعی و تأثیر مالیات بر آنها، می توان بر بهبود نگرش مردم نسبت به مقولة مالیات حرکت کرد.

 

منبع :

وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور

/ 0 نظر / 22 بازدید