اشعار مالیاتی

آفتاب مالیات

 

         جلوه های فخر دارد آفتاب مالیات

                                     می شود آباد کشور با حساب مالیات

         اقتدار و عزت و آسایش و خود باوری

                                    جملگی تفسیر قانون و کتاب مالیات

        ثروت دولت شود دروازه ی خدمت به خلق

                                   همتی کن هموطن باز است باب مالیات

        هرکه ازفضل وکرم بخشید گنج مهر خویش

                                   می شود همراه در خیر و ثواب مالیات

        در جهان آوازه ی ایران و ایرانی بلند

                                   خودکفا کردند خود را در رکاب مالیات

        هم زبانی تار و پود جای جای میهنم

                                   همدلی همبستگی فرهنگ ناب مالیات

        دور می گردد ز ایران سایه فقر و فساد

                                   گر بتابد بر سر ما آفتاب مالیات

        بر فراز قله ی اندیشه بالا می رویم

                                   شوکت و بالندگی شد بازتاب مالیات

        صنعت و سرمایه ی ملی نشان افتخار

                                   گردش تولید شرط انتخاب مالیات

        رویش سرو بلند از چشمه ی مهر خداست

                                   آبیاری می شود کشور ز آب مالیات

                         بوستانهای قشنگ میهن آباد ما

                     سبز می گردد ز باران سحاب مالیات

 

علی بوستانی طاهری

/ 0 نظر / 28 بازدید