بیاناتی از مقام معظم رهبری در مورد مالیات

مسؤولان دولتى باید تلاش کنند که مالیات را -به‏ خصوص - از کسانى که ثروتهاى زیادى دارند و مالیات آنها در وضع کشور مؤثر است، استنقاذ کنند، چون این حق‏ مردم است و باید آن را به هر نحوى که روا و شایسته است، بگیرند. البته طبقات متوسط - کسانى که آن‏طور ثروتها را ندارند - مالیات مى‏ دهند و در دادن آن هم آسان‏ گیرتر هستند و سهل تر عمل مى ‏کنند. کسانى هم هستند که از امکاناتى که‏ در اختیار آنها ست و متعلق به آحاد مردم است، ثروتهاى زیادى را به دست مى ‏آورند. اینها حق دولت را - که حق این‏ مردم است - ادا نمى‏ کنند. بنابر این گرفتن مالیات و اداکردن آن و کمک به دولت و استنقاذ مالیات، یک وظیفه است.

*شگردهاى مخصوص فرار از مالیات را افشا کنید

من یک وقت به جمعى از انجمنهاى اسلامى بازار تهران که چند سال قبل از این، در دوران ریاست جمهورى (بنده)پیش من آمده بودند، گفتم که شما باید نگذارید کسانى سوء استفاده کنند، شما باید چهره سوء استفاده ‏کن را افشا کنید،شما باید شگردهاى مخصوصى را که براى فرار از مالیات، فرار از قانون و ارتکاب تخلف و تقلب به کار مى‏ بندند، براى ‏مأموران دولت و مسؤولان کشور افشا کنید. این کار هنوز هم باید بشود.

*بر عدل اسلامى منطبق نمى ‏باشد

البته اوضاع کشور از لحاظ اقتصادى، غالبا بر یک روال نیست. مسائل اقتصادى کشور به عوامل گوناگونى بسته است که ‏بسیارى از آن عوامل، خارج از مرزها است. وضع تورم جهانى، وضع عرضه‏ هاى گوناگون جهانى، وضع پول در دنیا وبسیارى از این‏گونه مسائل، روى اقتصاد یک کشور اثر مى ‏گذارد. اقتصاد کشور مستقلى مثل ما که مى‏ خواهد مستقل‏ زندگى بکند، غالبا با بعضى از نوسانها همراه است. نباید اجازه بدهید که از این نوسانها و از این کم و زیادها، کسانى به‏ نفع جیب شخصى خودشان استفاده کنند و تا رقم مالیاتى بر صنفى بسته شد، بلافاصله آن مالیات، خودش را درزندگى مصرف‏ کننده‏ اى که به آن صنف مراجعه دارد، نشان بدهد. این درست نیست و بر عدل اسلامى منطبق‏ نمى‏ باشد. شما باید اینها را مراقب باشید.

*یکى از فوائد اجتماعى مالیات

باید توجه کنید که از قِبَل امکانات و موجودى دولت- که متعلق به همه مردم است -این طور نشود که ثروتهاى‏ بادآورده‏اى به وجود بیاید و در مقابل، همچنان که لازمه وجود ثروت بادآورده در کشور است، عده ‏اى محروم بمانند.

تا وقتى کسانى در کشور وجود دارند که مى‏ توانند از موجودی هاى کشور، سودها و بهره‏ هاى بى ‏حساب و کلان ببرند وظاهرش این است که مثلا در صورتهاى قانونى هم، معامله و اجاره و مقاطعه‏ کارى و واسطه‏ گرى مى ‏کنند - یعنى ‏على‏ الظاهر شکل لباس قانونى دارد، اگر چه ممکن است باطنش هم بى ‏قانونى باشد - بدون شک، فقر در کشور،ریشه‏ کن نخواهد شد. چنین چیزى ممکن نیست، یعنى وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود،نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه مردم قرار بگیرد. همین تورمى هم که همیشه از آن‏ مى‏ نالید و همه مى‏ نالند و حق هم هست، تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد.

بایستى در دستگاههاى مختلف دولت، توجه‏ دقیقى بشود که جلوى استفاده ‏هاى غیرمنطقى و غیرصحیح منتهى و منجر به ثروتهاى کلان گرفته بشود. اگر احیانا قانونى هم وجود دارد که این قانون، از روى غفلت گذارده شده است یا مقرراتى در جایى وضع شده است که این‏ نتیجه را مى ‏بخشد، چون این ضرر و عیب را دارد، باید حتى آن قانون علاج بشود و مجلس شوراى اسلامى و هیأت‏ دولت و بقیه بخشهاى گوناگون توجه بکنند که این را طورى علاج نمایند و نگذارند آن زمینه را فراهم کند.

تمتع قشرهاى مختلف مردم از امکانات کشور باید متعادل باشد. نبایستى طورى باشد که فاصله‏ ها روز به روز زیادتر بشود و عده‏ اى آن طور زندگى کنند. البته یک بخش عمده از این کار را وزارت اقتصاد و دارایى و بخش مربوط به‏ مالیات مى ‏تواند تأمین بکند؛ گرفتن مالیاتهاى متناسب و بجا از کسانى که سودها و استفاده‏ هایى مى ‏برند.

 

بیانات معظم له در تاریخ 29 بهمن 1393 :

دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم:


 عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است.

آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد میکند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم میشود؛ یک روز نفت ارزان میشود؛ یک روز شاخ‌وشانه میکشند؛ کشور به این وضع دچار میشود.

مسئله‌ی مالیات خیلی مهم است. البتّه من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طرّاحی میکنند، کارهای خوبی دارند انجام میدهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقّق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اوّل. قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.

/ 0 نظر / 652 بازدید