# اظهارنامه

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند ج

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

اطلاع رسانی مالیاتی شماره 5 ((اظهارنامه مالیاتی93بصورت الکترونیکی از اول خرداد))

از اول خرداد تا 31 تیر ماه 1394 اظهارنامه‌های عملکرد مالیاتی سال 93 مؤدیان به صورت الکترونیکی در سازمان امور ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

شناسایی صورتحساب غیر واقعی (فاکتور فروشی) و رویکرد برخورد با آنها

برنامه شرکتهای کاغذی: اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 470 بازدید

فرار مالیاتی و راههای مقابله با آن در حسابداری مالیاتی

 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی     تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید