# اظهارنامه

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند ج

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

اطلاع رسانی مالیاتی شماره 5 ((اظهارنامه مالیاتی93بصورت الکترونیکی از اول خرداد))

از اول خرداد تا 31 تیر ماه 1394 اظهارنامه‌های عملکرد مالیاتی سال 93 مؤدیان به صورت الکترونیکی در سازمان امور ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید