# خوداظهاری

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند ج

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید