# فرار

شناسایی صورتحساب غیر واقعی (فاکتور فروشی) و رویکرد برخورد با آنها

برنامه شرکتهای کاغذی: اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1922 بازدید

فرار مالیاتی و راههای مقابله با آن در حسابداری مالیاتی

 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی     تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 119 بازدید