# مشاغل

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند ج

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

شناسایی صورتحساب غیر واقعی (فاکتور فروشی) و رویکرد برخورد با آنها

برنامه شرکتهای کاغذی: اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 470 بازدید